SYVAS als vervanging van Web-ELAN

EEN DUIDELIJK OVERZICHT VOOR U ALS GEBRUIKER

Op 1 juli 2021 is het Notariaat geïnformeerd door het Kadaster over SYVAS, vervanging
van Web-ELAN. Om het Notariaat op weg te helpen hebben wij hieronder een
overzicht gemaakt van de voorwaarden die het Kadaster stelt om gebruik te kunnen
maken van SYVAS.

OCR Scanner

Een van de eisen van SYVAS is dat er geen afbeeldingen staan in de stukken die
toegestuurd worden naar het Kadaster. Daarom moet gebruik gemaakt worden van
een OCR-scanner voor het scannen van de documenten. OCR-scanner betekent
Optical Character Recognition, wat het mogelijk maakt om scans om te zetten in tekst
in plaats van afbeeldingen. Hierdoor kan het Kadaster de inhoud van de stukken
controleren op aanwezigheid van persoonsgegevens zoals BSN. Deze mogen namelijk
niet in bijlagen vermeld staan. Het Kadaster stelt ook eisen aan de versie van de aan te
leveren PDF-bestanden.

Wij bieden hiervoor twee oplossingen aan:
1) Scan extension OCR kit.
Deze zal op de printer geïnstalleerd worden. Qua gebruik zal er niets veranderen.

2) Follow-me printen inclusief OCR.
Naast OCR een volledig beveiligde manier van printen inclusief OCR functionaliteit.
Ideaal voor als er meerdere printers staan of er meerdere locaties zijn..

Doorzoekbaar en bewerkbaar dankzij OCR

De voordelen op een rij:

• Eenvoudige en intuïtieve bediening gewoon vanaf uw printer
• Uiterst betrouwbare tekstherkenning
• Herkent en formatteert automatisch cursieve en onderstreepte tekst
• Snel opzoeken van bestanden (full-text/zoeken op inhoud)