Search
Close this search box.

Bent u klaar voor de digitale zorg van de toekomst?

14 april 2021

Maatschappij-breed is digitalisering aan de orde van de dag. Het is in de zorg erg belangrijk om goed om te gaan met deze ontwikkeling. Want de veranderingen in het zorglandschap gaan snel: hoe er gewerkt wordt verandert, net als de manier van communiceren en hoe informatie gedeeld wordt door technologische ontwikkelingen en een nieuwe infrastructuur. De digitalisering van zorg brengt nogal wat teweeg, zo ook voor connectiviteit. Hoe richt u uw connectiviteit zo in dat u klaar bent voor de toekomst van digitale zorg?

Ontwikkelingen in de digitale zorg

Met digitale zorg bedoelen we de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren. Nederland juicht dit soort technologische ontwikkelingen toe en is klaar voor de digitale zorg. Die digitalisering van zorg kent een aantal belangrijke ontwikkelingen:

1.       COVID-19 als aanstichter voor versneld digitaliseren

De pandemie heeft een aantal dingen in stroomversnelling gebracht in de zorg, zoals e-consulten. COVID-19 heeft momentum gecreëerd voor de digitalisering van de zorg en zorginstellingen moeten van dit momentum gebruikmaken.

2.       Betere, plezierigere zorg voor patiënt én zorgverlener

Digitale zorg verandert de beleving van zorg bij zowel patiënten als zorgverleners en ook de kwaliteit van zorg neemt toe. Patiënten krijgen meer ‘controle’ over hun eigen gezondheid en hebben zelf het inzicht in hun gezondheid. Ze staan ook dichterbij de zorgverlener, die op haar beurt veel efficiënter met administratieve werkzaamheden kan omgaan.

3.       Investeren in digitale zorg levert veel op

Uit een kosten-batenanalyse van gerenommeerd adviesbureau McKinsey blijkt dat investeren in digitale zorg Nederland miljarden kan opleveren.

4.       Uitwisseling van data

Het delen van data is een belangrijke ontwikkeling binnen de digitale zorg. U kunt denken aan betere behandelmethoden door het veilig delen van patiëntgegevens. Met de inzet van artificial intelligence en machine learning kunnen we tot modellen komen voor het beter voorspellen van gezondheidsrisico’s bij patiënten aan de hand van die data.

Belangrijke risico’s van digitalisering

“Maar de allergrootste uitdaging binnen de digitale zorg is het veilig en betrouwbaar houden van de data”

De digitalisering van de zorg brengt ook risico’s met zich mee, zoals systeemuitval, terwijl u 24/7 beschikbaarheid nodig heeft. Maar ook een verlies van data en afhankelijkheid van externe partijen voor uw IT-infrastructuur zijn belangrijke risico’s.  Daarnaast is een tekortkoming van de juiste bandbreedte een groot risico. In de digitale zorg is er namelijk een grote hoeveelheid stabiele bandbreedte nodig. Omdat die stabiliteit niet vanzelfsprekend is, vormt dit potentieel een risico.

Met de digitalisering neemt het aantal hacks en datalekken toe, iets waar ook wettelijk op wordt ingespeeld. Voor zorginstellingen is het uiterst belangrijk om patiëntdata zo goed mogelijk te beveiligen. Met de veiligheidsrisico’s die digitale informatie met zich meebrengt, is het voor zorginstellingen belangrijk protocollen te hebben voor de omgang met data en de beveiliging ervan. Hoe connectiviteit is ingericht heeft een belangrijke invloed op veiligheidsrisico’s.

Connectiviteit

Met connectiviteit bedoelen we het gemak waarmee verbindingen met andere (bedrijfs)systemen kunnen worden gemaakt. Een belangrijke ontwikkeling is de introductie van het glasvezelnetwerk. Glasvezel is een volgende stap gezet in het verbeteren van connectiviteit. Doordat glasvezel gebruikmaakt van licht als transportmiddel van data is de internetsnelheid veel hoger dan voorheen.

Daarnaast is de stabiliteit van een glasvezelverbinding vele malen beter dan koper. Bij koper geldt: hoe verder u van de wijkcentrale afzit, hoe minder stabiel uw verbinding is. Doordat glasvezel letterlijk data transporteert met de snelheid van het licht is afstand verwaarloosbaar en is uw connectie vele malen stabieler.

Search

Recente berichten...